เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1