เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1