เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ก.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1