เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1