เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 มิ.ย. 56
ส่วนที่ 1