เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1