เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 พ.ค. 56
ส่วนที่ 1