เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1