เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1