เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1