เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 เม.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 มี.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 มี.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 มี.ค. 56
ส่วนที่ 1