เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 มี.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 มี.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1