เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ก.พ. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1