เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1