เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1