เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1