เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ม.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1