เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1