เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ธ.ค. 55
ส่วนที่ 1