เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1