เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1