ในการสมัครสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและโปรดใส่ข้อมูลจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของตัวท่านเอง เช่นกรณีได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ รายการวิทยุ และสื่ออื่นๆในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์หรือคะแนนสะสมต่างๆกับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น หมายเหตุ ข้อมูลของท่านทุกส่วนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสำหรับใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ต้องเป็นตัวอักษรอังกฤษหรือตัวเลข และมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 14 ตัวอักษร
ชื่อผู้ใช้งานระบบ :
รหัสผ่าน :
พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ :
อีเมลแอดเดรส :
- ตัวอย่าง : yourmail@mail.com
อักขระ :
- ป้อนอักขระ 6 ตัวอักษรที่คุณเห็น
- ไม่มีตัวอักษร
- ไม่มีเว้นวรรค