บทความพิเศษ
 
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 38

"สุขภาพทางการเงิน"

ที่ผ่านมาผมได้พยายามที่จะพาคุณๆที่ไม่ต้องการเป็นคนธรรมดา เดินผ่านเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงในปฏิบัติการเพื่อพลิกชีวิต เพื่อทำให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายในการมีอิสรภาพทางการเงิน สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลาย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินๆทองๆอีกต่อไป...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 37

"Now Technology"

เมื่อพูดถึงปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน มีชุดตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพของความแตกต่างในเรื่องนี้ที่ชัดเจนเสียยิ่งกว่า ตัวเลขของโครงสร้างการกระจายรายได้ของประเทศเราเสียอีก เมื่อลองหันไปดูโครงสร้างของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 36

"หัดเลี้ยงปลา" 

ความแตกต่างระหว่างคนไม่ธรรมดาที่ประสบความสำเร็จ สามารถผลักดันตัวเองไปได้ถึงขั้นเป็นเศรษฐี กับคนธรรมดา ที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ ความตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆ คนที่มีเงินมีทองถึงขั้นเป็นเศรษฐี ต่างก็ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะทำให้เงินทำงาน เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองมากขึ้น ในขณะที่...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 35

"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

สำหรับมนุษย์เงินเดือนในสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก อาจจะมีเพียง กองทุนประกันสังคม ที่บังคับโดยกฏหมาย แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากนายจ้างไม่อยากแบกภาระการจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ถึงเหตุผลของความไม่รู้ของบรรดามนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในสถานประกอบการเหล่านี้

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 34

"อย่า 5 ประการ"

คนที่เคยรู้รสชาติความขมขื่นของชีวิตเพราะความไม่ประสีประสากับเรื่องเงินๆทองๆมาแล้วอย่างผม หรืออีกหลายๆคน ย่อมรับทราบเป็นอย่างดีถึงความโหดร้ายของการไม่มีเงินกันทั้งนั้น ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เคยมีบทเรียน โดยเฉพาะบรรดาเด็กหนุ่มๆคนรุ่นใหม่ไฟแรง...

  >>>