บทความพิเศษ
 
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 33

"ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์?"

บนหลักการของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกชีวิต หลังจากที่เราสามารถปลดเปลื้องพันธนาการในเรื่องของหนี้สินไปอยู่ในระดับที่สามารรถควบคุมได้ และเริ่มขั้นตอนของการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต โดยอาศัยเม็ดเงินจากการออมเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ คำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างทางสำหรับหลายๆคน ที่อาจจะมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองแล้วก็คือ...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 32

"หุ้นกู้"

คงไม่มีใครปฏิเสธข้อเท็จจริงว่า บนเส้นทางการของการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง และการเดินไปสู่เป้าหมายในการมีอิสรภาพทางการเงิน เรามีทางเลือกมากมายในการให้เงินทำงานแทนเรา แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องตระหนักก็คือ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง หากหวังผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 31

"เลือกซื้อกองทุนฯอย่างไร"

ตั้งแต่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือ กับสมาคมบริษัทจัดการกองทุน และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เริ่มดำเนิน “โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม” ในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2545 เราได้มีส่วนในการสร้างนักลงทุนหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 30

"ทองคำ"

ที่ผ่านมาตลอดเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกชีวิต เมื่อคุณเริ่มต้นในการจัดการปัญหาเรื่องเงินๆทองๆในชีวิตของคุณจนเริ่มหลุดพ้นจากภูเขาของหนี้สินในอดีต สามารถกลับเข้าที่เข้าทางได้ สิ่งที่ผมแนะนำไว้ก็คือ การมุ่งหน้าต่อไปเพื่อสร้างความมั่งคั่ง และไปสู่เป้าหมายการมีอิสรภาพทางการเงินในบั้นปลายของชีวิต...

  >>>
101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต ตอนที่ 29

"กองทุนการออมแห่งชาติ"

สำหรับคนที่เดินมาตามเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกชีวิต มาถึงตอนนี้น่าจะเริ่มอุ่นใจว่า เมื่อถึงเวลาที่แก่เฒ่า คงไม่ต้องกลัวเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ในระดับหนึ่ง และปฏิบัติตามแผนเพื่อสร้างความมั่นคงสำหรับชีวิตในบั้นปลายที่จะมาถึง...

  >>>